Những hộ hình khuyết vị phải hóa giải hung khí như thế nào?

Hộ hình khuyết vị là một vấn đề rất thường thấy, bởi vì trong sơ đồ thiết kế không thể cùng một phương thành, cũng có những bộ phận lồi ra hoặc thụt vào là chuyện bình thường. Nhưng có một số khuyết vị lại đem lại rất nhiều ảnh hưởng bất lợi, nếu hóa giải hung khí hộ hình khuyết vị thì có thể tham khảo các mục dưới đây:

 

1284449852-543995 Hộ hình khuyết trung tâm vị

Hộ hình do hình dáng của toà nhà và ảnh hưởng thiết kế kiến trúc mà không có trung tâm vị. Sơ đồ cấu thành trung tâm của cây vườn là nét chấm phá tạo vườn, nếu Di Hoa Viên (Trung Quốc) không có Phật Hương các. Bắc Hải không có Bạch tháp. Nguyên lâm không có linh hồn thì trung tâm không thể thiếu.

– Họ hình khuyết Đông Bắc vị

Vị trí Đông Bắc của hộ hình không còn, lựa chọn những kiểu hộ hình này nếu khi bạn sửa chữa hay trang trí có thể tông thêm đồ trang trí là tốt nhất, dùng để bù đắp những di hoặc của góc khuyết.

– Hộ hình khuyết Tây Bắc vị

Lọai hộ hình này cũng giống như ở trên, chỉ là không có Tây Bắc vị, vậy nên khi trang trí, sửa chữa lại cần thêm động, bởi vì Tây Bắc vị của căn phòng không nên thiếu.

– Hộ hình khuyết Đông Nam vị

Những loại hộ hình này trên thực tế có rất nhiều, có một chút cảm giác thiếu hụt nhưng cũng không cần phải để ý lắm, nhưng nếu Đông Nam vị hoàn toàn khuyết thiếu, sự tình cùng không ít. Biện pháp giái quyết là ở vị trí thích hợp Đông Nam vị treo một bức tranh rồng hoặc rắn, tất nhiên cần đồng thời phải xem xét đến sự phương hại đối với những người khác trong nhà mới được.

– Hộ hình khuyết Tây nam vị

Trong trường hợp thông thường, Tây Nam vị khuyết rồi cũng không lo lắng gì, nếu các điều kiện khác đều thỏa mãn, chỉ thiếu một góc này thì có thể không cần tính đến.

– Hộ hình khuyết Bắc vị

Có thể khi sửa chữa nên tăng thêm để cải thiện.

 Hộ hình khuyết Nam vị

Hộ hình khuyết bộ phận Nam vị, thực ra không nên. Phương pháp giải quyết chính là đặt ở một bên hoặc treo những đồ trang trí hình ngựa, ở dưới cần đệm vài màu cà phê hoặc đặt một miếng hoàng ngọc cũng được.

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>