Nhận định sơ lược chung về tướng lòng bàn tay

xem-tuong-tay-long-ban-tay

1. Hình dạng: Cân xứng độ dài với ngón, lòng cao đều các gò: Dấu hiệu dễ cảm xúc, cuộc sông bình lặng.
2. Lòng bàn tay dài rộng: Dấu hiệu cao thượng, có nghị lực, thông minh.
3. Lòng bàn tay hẹp: Có óc phân tích.
4. Lòng bàn tay dày: Ham muốn thể xác.
5. Lòng bàn tay mỏng: Tính hẹp hòi, trục lợi.
6. Lòng bàn tay lép cả 2 gò Hỏa tinh âm và dương: Sinh ra đã nghèo vật chất, lớn lên cũng sẽ nghèo và yếu.

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>