Ngôi nhà có dạng lồi ra thì phải cải tạo như thế nào?

Ngược lại hoàn toàn với “góc thiếu”, “lồi ra” thường đem lại hiệu quả tích cực. Song không phải góc lồi nào cũng là cát lợi. Cải tạo góc lồi bằng cách: cắt bỏ phần lồi ra hoặc xây thêm vào phần lồi ra.

đơn xin phép sửa chữa cải tạo nhà ở đơn xin cải tạo nhà ở thủ tục xin phép cải tạo nhà ở mẫu đơn xin sửa chữa cải tạo nhà ở mẫu đơn xin phép cải tạo nhà ở mẫu đơn xin cải tạo nhà ở mẫu hợp đồng cải tạo nhà ở hợp đồng cải tạo nhà ở cải tạo nội thất nhà ở cải tạo nhà ở đang cho thuê cải tạo nhà ở thành văn phòng cải tạo nhà ở

Nếu nhà lồi ra ở hướng Đông Bắc thì xây thêm một gian nhà từ Đông sang Đông Nam. Nếu nhà lồi ra ở hướng Tây Nam thì có thể xây thêm một gian nhà từ Tây sang Tây Bắc, sử dụng cả hai cách trên có thể chuyển thành hướng cát. Nhưng sau khi xây thêm, không được cắt cử phạm vi sử dụng. Nếu như không đủ khả năng để cải tạo xây dựng thì đành phải trồng cây xanh ở hướng chếch ngoài của phần lồi ra Quỉ Môn, nhưng cách này chỉ có thể giảm nhẹ tai hoạ thôi.

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>