Mười hai con giáp và những hướng ngồi lý tưởng nhất – Phần 1

Để có thể giúp người đọc tìm cho mình được vị trí ngồi cát tường trong phòng làm việc một cách rõ ràng, phân loại theo mười hai con giáp, căn cứ vào con vật mình cảm tính, từ đó đối chiếu xem vị trí ngồi trong văn phòng và ở nhà của mình ứng với vị trí cát lợi nào.

timthumb
 Tuổi Tý

Sinh năm 1912 nên ngồi Đông Nam, hướng phía Tây Bắc

Sinh năm 1924 nên ngồi Đông Nam, hướng phía Tây Bắc.

Sinh năm 1936 nên ngồi Tây, hướng phía Đông.

Sinh năm 1948 nên ngồi Bắc, hướng phía Nam.

Sinh năm 1960 nên ngồi Đông, hướng phía Tây.

Sinh năm 1972 nên ngồi Đông Nam, hướng phía Tây Bắc.

Sinh năm 1984 nên ngồi Đông Nam. hướng phía Tây Bắc.

Tuổi sửu

Sinh năm 1913 nên ngồi Nam, hướng phía Bắc.

Sinh năm 1925 nên ngồi Đông Nam, hướng phía Tầy Bắc.

Sinh năm 1937 nên ngồi Tây, hướng phía Đông.

Sinh năm 1919 nên ngồi Bắc, hướng phía Nam.

Sinh năm 1961 nên ngồi Đông Bắc, hướng phía Tây Nam,

Sinh năm 1973 nên ngồi Nam, hướng phía Bắc.

Sinh năm 1985 nên ngồi Đông Nam hướng phía Tây Bắc.

 Tuổi Dần

Sinh năm 1914 nên ngồi Đông Nam, hướng phía Tây Bắc.

Sinh năm 1926 nên ngồi Tây, hướng phía Đông.

Sinh năm 1938 nên ngồi Đông, hướng phía Tây.

Sinh năm 1950 nên ngồi Đông Nam, hướng phía Tây Bắc.

Sinh năm 1962 nên ngồi Tây, hướng phía Đông.

Sinh năm 1974 nên ngồi Đông Nam, hướng phía Tây Bắc.

Sinh năm 1986 nên ngồi Tây, hướng phía Đông.

Tuổi Mão

Sinh năm 1915 nên ngồi Đông Nam, hướng phía Tây Bắc.

Sinh năm 1927 nên ngồi Tây Nam. hướng phía Đông Bắc.

Sinh năm 1939 nên ngồi Bắc, hướng phía Nam.

Sinh năm 1951 nên ngồi Đông, hướng phía Tây.

Sinh năm 1963 nên ngồi Nam,hướng phía Bắc.

Sinh năm 1975 nên ngồi Đông Nam, hướng phía Tây Bắc.

Sinh năm 1987 nên ngồi Tây Nam. hướng phía Tây Bắc.

Tuổi Thìn

Sinh năm 1916 nên ngồi Bắc, hướng phía Nam.

Sinh năm 1928 nên ngồi Bắc, hướng phía Nam.

Sinh năm 1940 nên ngồi Đông, hướng phía Tây.

Sinh năm 1952 nên ngồi Đông Nam, hướng phía Tây Bắc.

Sinh năm 1964 nên ngồi Đông, hướng phía Tây.

Sinh năm 1976 nên ngồi Bắc, hướng phía Nam.

Sinh năm 1988 nên ngồi Băc, hướng phía Nam.

Tuổi Tỵ

Sinh năm 1917 nên ngồi Tây, hướng phía Đông.

Sinh năm 1929 nên ngồi Bắc, mặt Nam.

Sinh năm 1941 nên ngồi Đông Nam, hướng phía Tây Bắc.

Sinh năm 1953 nên ngồi Nam, hướng phía Bắc.

Sinh năm 1965 nên ngồi Đông Nam, hướng phía Tây Bắc.

Sinh năm 1977 nên ngồi Tây, hướng phía Đông.

Sinh năm 1989 nên ngồi Bắc, hướng phía Nam

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>