Làm thế nào để xác định sơn hướng của căn nhà bằng la bàn phong thủy?

Muốn tìm chính xác toạ hướng thì phải đứng ở ngoài cửa chính, cách cửa khoảng ba bước, mặt đối diện với cửa. Một điều đáng chý ý là: phải đặt ở trước ngực, để biên tuyến của cân bằng với cửa chính. Như vậy mới có thê tìm thấy chính xác sơn hướng của căn nhà.

la-ban-phong-thuy2

Thời xưa, người ta sống trong căn nhà độc lập nên muốn tìm sơn hướng của căn nhà tương đối dễ dàng. Nhưng hiện nay, người càng nhiều, đất đai có hạn nên người ta sống trong những toà nhà cao tầng cũng không ít. Theo kinh nghiệm thực tiễn, căn hộ từ tầng một đến tầng năm sẽ chịu ảnh hướng của từ trường rất mạnh nên cần lấy toạ hướng của toàn bộ căn nhà làm toạ hướng của bản thân đơn vị. Khi xác định phải đứng trước cửa chính của toà nhà khoảng bảy bước để xác định.

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>