Làm thế nào để quy đổi số biểu lý sang số biểu lý ngũ hành âm dương

Do số lý âm dương ngũ hành chỉ có 10 số biểu lý

Nghĩa là chỉ có 5 số biểu lý dương và 5 số biểu lý âm, và thuộc 5 hành, tức mỗi hành có 2 số biểu lý lần lượt theo quy luật tương sinh là: Mộc sinh Hỏa, Hỏa sinh Thổ, Thổ sinh Kim và Kim sinh Thủy vừa tròn 10 số biểu lý.

ứng dụng thuyết âm dương ngũ hành trong y học ứng dụng thuyết âm dương ngũ hành trong phong thủy ứng dụng âm dương ngũ hành trong đời sống triết lý âm dương ngũ hành trong ẩm thực tìm hiểu về âm dương ngũ hành bát quái tiểu luận triết học âm dương ngũ hành tiểu luận học thuyết âm dương ngũ hành thuyết âm dương ngũ hành trong y học thuyết âm dương ngũ hành trong phong thủy thuyết âm dương ngũ hành trong ẩm thực sự cân bằng âm dương ngũ hành trong ẩm thực luận về âm dương ngũ hành học thuyết âm dương ngũ hành trong đông y âm dương ngũ hành tương sinh tương khắc âm dương ngũ hành trong đời sống âm dương ngũ hành trong y học âm dương ngũ hành trong phong thủy âm dương ngũ hành trong hôn nhân âm dương ngũ hành trong ẩm thực âm dương ngũ hành theo tháng âm dương ngũ hành luận âm dương ngũ hành bát quái âm dương ngũ hành

Quy tắc quy đổi

Trong số hóa ta có nhiều số biểu lý. Vậy muốn quy đổi sang số biểu lý Âm Dương Ngũ Hành 10 số biểu lý ta phải thực hiện quy đổi như sau:

–  Nếu các số biểu lý nhỏ hơn và bằng số 10 (mười) ta giữ nguyên.

–   Nếu những số biểu lý lớn hơn 10 (mười) ta phải lấy sô biểu lý đó trừ bớt đi 10 (mười) hay một số lần của 10 (mười) để lấy số hàng đơn vị từ 1 (một) đến 9 (chín). Trường hợp khi trừ mà còn lại số 0 (không) thì được coi đó là số biểu lý 10 (mười).

Ví dụ: Khi số hóa một cái gì đó: Họ, tên, biển hiệu, tên hàng, tên hiệu, đường phố, mã số, số điện thoại v.v… Khi quy đổi số biểu lý của 5 vận thế hay 3 biểu thế mà số đó lớn hơn 10 đều tuân thủ quy tắc chuyển đổi theo số biểu lý Âm Dương Ngũ Hành để tham biến định tính.

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>