Làm thế nào để nhận dạng được các thầy phong thủy uy tín?

Hiểu được trí thức phong thủy tiền thuật, mọi người đều thành người trong nghề, chỉ có người trong nghề mới có thể giám định, phân biệt được thầy phong thủy, người ngoài ngành thì tuyệt đối không thể phân biệt, giám định được như người trong nghề.

Có người cho rằng: Những thầy phong thủy có kinh nghiệm lâu năm phong phú thì đáng tin, cũng có người cho rằng thầy phong thủy làm ăn là tốt nhất, có người tin những thầy phong thủy có trình độ văn hoá cao là tốt, có người thì tin vào những thầy phong thủy có phán đoán linh nghiệm, kỳ thực các cách này đểu không được. Vậy phải chọn lựa thầy phong thủy như thế nào?

thay-phong-thuy

 

Ngoài nghề lâu năm chỉ có thể thành người ngoài nghề, thuật phong thủy ngoài nghề giang hồ thành kẻ không thật thà, mời chào nhiều, làm ăn tốt, người này chắc chắn sẽ a dua nịnh hót, nói những lời ngọt ngào, dễ nghe, chỉ là phong lưu nhất thời, thầy phong thủy ngoài nghề học vấn lớn là thạc sĩ văn học, không phải thầy phong thủy. Còn như phán đoán linh nghiệm có đáng tin hay không? Những phán đoán của những người trong nghề là đáng tin, phán đoán của người ngoài nghề là không đáng tin, còn ngồi một chỗ mà khẳng định phán đoán linh nghiệm thì là thầy phong thủy giả.

Phàm xem xét nội khí, phải có phong cách của người chuyên nghiệp, còn nếu không có phong cách của một thầy phong thủy chuyên nghiệp thông qua các hành vi, ứng xử, kiến thức thì người đó dù nói biết nhưng cũng chỉ là kẻ ngoại đạo, hiểu biết qua tự cho mình là bậc thầy mà thôi.

Phàm xem xét ngoại khí (đường khí), tất yếu trước tiên quan sát thủy khẩu, gọi là nhập sơn quan thủy khẩu là người trong nghề, nếu không thì là người ngoài nghề.

Chúng ta đẵ biết, mọi sự vật của thế giới đều có quy luật nhất định, tục ngữ nói: Không dựa vào quy luật thì không thể thành vuông tròn. Phong thủy Trung Quốc, có ít nhất là hơn hai ngàn năm lịch sử, khẳng định quy luật của nó.

Tìm được một chỗ ở hoặc một ngôi mộ cổ, tốt nhất là niên đại lâu năm, gia tộc này đại phát giàu có. Thầy phong thủy đứng ở nơi thủy khẩu mà xem xét kỹ, nếu như có thể biết được hướng phân kim nhà cổ, mộ cổ trong thôn thì đó là thầy phong thủy trong nghề, còn nếu không là ngoài nghề.

Ví dụ như triều Tống, để có được một trạng nguyên, phải tra phong thủy, quốc sư đến cổng thôn tức là biết căn nguyên phong thủy, chính là đạo lí này. Chỉ có Quách, Dương, Tăng chân truyền đệ tử mới biết được bí quyết kỳ diệu này, do phong thủy hiện tại không có khảo quan, chỉ có nhà cổ, mộ cổ mới là người công bằng, chính trực được.

Cùng Danh Mục:

Nội Dung Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>