Làm thế nào để lựa la bàn phong thủy đúng chuẩn?

Khi chọn cần chú ý:

Thứ nhất: Kim nam châm phải bằng phẳng.

Thứ hai: Đường kẻ của phần đáy thiên trì phải chỉ Nam – Bắc.

xem-huong-nha-11

 

Thứ ba: Mười đường thiên tâm phải thẳng góc.

Thứ tư: Chuyển động của nội bàn phải linh hoạt.

Thứ năm: Chữ ở mặt nội bàn phải sắc nét, rõ ràng.

Thứ sáu: Ngoại bàn phải phẳng.

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>