Làm thế nào để chắn gió khi nhà ở khu vực đồng bằng?

Chúng ta thường nói “cao một tấc là núi, thấp một tấc là nước”. Tuy nhiên, địa thế đồng bằng bằng phẳng, có gió đến nhưng không có núi hoặc hạo sơn và để ngăn chặn.

Khi đó, làm thế nào để ngăn chặn được gió đây? cải tạo kết cấu phong thuỷ là nhiệm vụ vô cùng quan trọng.

p52

Đồng bằng khuyết sơn là vấn đề phong thuỷ tồn tại rất phổ biến. Chúng ta cần áp dụng cách “tăng long bổ cát” để thay đổi phong thuỷ, đạt được mục đích chặn gió. “Tăng long bổ cát” nghĩa là dùng sức người làm cho nền đất cao lên, trồng thêm cây to tăng độ cao, đạt mục đích tránh gió, điều chỉnh nhiệt độ, độ ẩm. Một số cư dân khu vực miền nam thường trồng sau nhà tấm bình phong bằng cây trúc. Từ đó, xét theo phong thuỷ, đó chính là cách để tàng phong tụ khí. Ngoài ra, ta còn có thể tu sửa lại căn nhà để đạt được mục đích chặn gió. Ví dụ như chuyển hướng cửa chính, thay đổi kích thước cửa sổ, đặt bình phong ở gần cửa để tránh sát và chặn gió.

Cùng Danh Mục:

Nội Dung Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>