Khi mua đồ gia dụng cần chú ý những vấn đề gì?

Lựa chọn những nhà cung cấp đã được Hiệp hội người tiêu dùng chứng nhận, làm vừa lòng khách hàng hoặc phục vụ sau mua có uy tín.

nha12

Khi lựa chọn nhà cung cấp nên chú ý xem sản phẩm của nhà cung cấp đó có đóng dấu của Ban kiểm nghiệm chất lượng hay không.

Khi điền dơn đặt hàng sản phẩm, cần chú ý ghi rõ yêu cầu đặc biệt của mình đối với sản phẩm.

Nếu cần đặt làm mặt hàng nào đó thì nên ký hợp đồng với nhà cung cấp và có đóng dấu của nhà cung cấp dó.

Cần tìm hiểu rõ tên, địa chỉ, người liên hệ, số điện thoại… để khi xẩy ra vấn đề gì có thể kịp thời liên hệ giải quyết.

Khi trả tiền mua hàng cần chú ý xem kỹ lại mặt hàng, phát hiện có gì không dúng với hợp đồng thì cần đặt câu hỏi hoặc trả lại hàng.

Cùng Danh Mục:

Nội Dung Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>