Khám phá năm bộ phận của nhà ở theo thuật phong thủy

Thuật phong thủy chia vị trí của ngôi nhà thành 5 phần chủ yếu. Sự kiêng kỵ, các sao cát, hung của 5 phần này không giống nhau và được phân chia dựa theo vị trí của cửa chính.

đặt tên con ở nhà là gì đăng ký mua nhà ở xã hội becamex thuê nhà ở mỹ nhà trẻ ở mỹ nhà ở xã hội là gì nhà ở xã hội của becamex nhà ở xã hội becamex bình dương nhà ở thương mại là gì nhà ở sinh xã hội becamex nhà ở riêng lẻ là gì nhà ở mỹ nhà ở liên kế là gì nhà ở là gì nhà ở công vụ là gì nhà ở cấp 4 là gì nhà ở an sinh xã hội becamex hòa lợi mua nhà ở xã hội becamex mua nhà ở mỹ washington mẫu nhà ở an sinh xã hội becamex khu nhà ở là gì khu nhà ở an sinh xã hội becamex giá nhà ở an sinh xã hội becamex dự án nhà ở xã hội becamex cấp nhà ở là gì các bộ phận hợp thành nhà ở các bộ phận hợp thành kiến trúc nhà ở các bộ phận của nhà ở các bộ phận chức năng của nhà ở các bộ phận cấu tạo nhà ở

(1)   Vị trí Tiền Chu Tước – lấy cổng chính của căn nhà làm hưống phía trước cho căn phòng. Đây được gọi là vị trí Tiền Chu Tước, là nơi mọi ngưòi ra vào ngôi nhà, cũng là nơi diễn ra các hoạt động thường ngày, khí tương đốỉ lưu thông, có trạng thái động, thường không cát cũng không hung,

(2)    Vị trí Hậu Huyền Vũ – vừa vặn đối diện với cửa chính, là hai đầu của vị trí Tiền Chu Tưốc. Đây là nơi mọi người nghỉ ngơi, nên tĩnh không nên động, nếu không mọi người sẽ không được yên tĩnh, ơ đây có một hoặc hai vị trí Tài Khí tùy thuộc vào vị trí của cửa chính.

(3)    Vị trí Tả Thanh Long – nếu đứng tại phòng khách của ngôi nhà, mặt hướng về cửa chính thì bức tưòng bên trái được gọi là vị trí Tả Thanh Long. Vị trí này báo hiệu quí nhân, là nơi dễ tập hợp khí nhất, tập hợp được khí thì có thế có được quí nhân phù trợ. Vị trí nay cũng là vị trí Đào Hoa của chủ nhà (nếu là nam).

(4)    VỊ trí Hữu Bạch Hổ – đứng tại phòng khách của ngôi nhà, mặt hướng về cửa chính thì bức tường bên phải (lược gọi là vị trí Hữu Bạch I rổ. Vị trí Hữu Bạch Hổ báo hiệu tiểu nhân, nếu khí tập hợp ở vị trí này thì kẻ xấu bên cạnh mình sẽ hoành hành. Vị trí Hữu Bạch Hố củng là vị trí Đào Hoa của chủ nhà (nếu là nữ).

(5)   VỊ trí Trung Câu Trần – khoảng không gian nằm Ịíiữa ngôi nhà mà không thuộc bốn vị trí nói trên (ỉược gọi là vị trí Trung Câu Trần. Vị trí này tối kỵ (lặt phòng bếp, phòng tắm, phòng vệ sinh, nếu không sẽ không có lợi cho chủ nhà.

Cùng Danh Mục:

Nội Dung Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>