Giữa các ngôi nhà có mối quan hệ gì với nhau

Phong thủy rất coi trọng mối quan hệ giữa các căn nhà với nhau và có rất nhiều cấm kỵ.

nêu mối quan hệ giữa các chức năng quản trị mối quan hệ giữa phòng kế toán với các phòng ban mối quan hệ giữa các phòng ban trong ngân hàng mối quan hệ giữa các phòng ban trong khách sạn mối quan hệ giữa các phòng ban trong doanh nghiệp mối quan hệ giữa các phòng ban trong công ty mối quan hệ giữa các phòng ban mối quan hệ giữa các nguyên tắc dạy học mối quan hệ giữa các loại rủi ro kiểm toán mối quan hệ giữa các loại báo cáo tài chính mối quan hệ giữa các chức năng trong quản trị mối quan hệ giữa các chức năng trong quản lý mối quan hệ giữa các chức năng quản trị học mối quan hệ giữa các chức năng quản trị mối quan hệ giữa các chức năng quản lý mối quan hệ giữa các chức năng của quản lý mối quan hệ giữa các bộ phận trong nhà hàng mối quan hệ giữa các bộ phận trong khách sạn mối quan hệ giữa các bộ phận trong doanh nghiệp mối quan hệ giữa các bộ phận trong công ty mối quan hệ giữa các báo cáo tài chính mối quan hệ giữa các bảng báo cáo tài chính mối quan hệ công tác giữa các phòng ban

Dân gian có câu: “Mấy nhà xây song song với nhau, bắt buộc phải trên cùng một đường thẳng, thường gọi là cột sống, còn gọi là rồng, và buộc phải cao thấp như nhau. Nếu nhà phía trước nhô ra thì gọi là nhạn nhô đầu, vợ (hoặc chồng) chủ nhà sẽ bị chết. Nếu nhà đằng sau không theo quy luật thì gọi là răng giao nhau, hai vợ chồng chủ nhà sẽ không được yên ổn. Nếu chiều cao không hư nhau, gọi là khí cao đè thấp. Nhà bên trái có thể cao hơn nhà bên phải. Nhưng tuyệt đốì không được phép nhà bên phải cao hơn nhà bên trái. Qui tắc dân gian là: bên trái là rồng xanh, bên phải là hổ trắng, thà để rồng xanh cao vạn trượng cũng không để hổ trắng ngóc đầu. Trong cùng một sân, dù là cùng một nhà xây cũng phải theo quy tắc này, nếu không gọi là “nô khi chủ” (người hầu bắt nạt chủ).

Trước nhà không được để phòng đổ nát không có người ở.

Nếu cửa chính lại đốì diện với góc nhà của nhà khác tức là hung.

Nếu góc tường nhà khác hướng thẳng vào cửa chính nhà mình gọi là nê tiêm sát. Nếu góc tưòng hướng vào bên trái thì không có lợi cho đàn ông, nếu hướng về bên phải thì không có lợi cho phụ nữ.

Cùng Danh Mục:

Nội Dung Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>