Giải mã hiện tượng “Bát kỳ” của kim nam châm trong la bàn phong thủy?

Mấy hiện tượng của kim nam châm trong mà thầy phong thuỷ quy chúng thành “bát kỳ”:

Nhái đường: Cự dã, nổi mà không ổn định, không quay về hướng trung tuyến chứng tỏ dưới đất có khả năng có đồ cổ.

Nhị đoài: Đột dã, kim nằm ngang, không quay về tý ngọ chứng tỏ gần đấy có đồ kim loại.

la-ban2

Tam khỉ: Trá dã, kim chuyển động không ổn định.

Tứ thám: Kích đầu dã, nửa chìm nửa nổi.

Ngũ đầu: chứng tỏ dưới đất có đồ đồng.

Lục toại: Bất thuận dã, kim nổi và chỉ lung tung.

Thất trắc: Bất chính dã, chếch Đông hoặc chếch Tây.

Bút chính: Thu tạng trung tuyến.

Bảy hiện tượng đầu không bình thường, không thể đoán định vị trí chính xác cho nên không cát. Chỉ có hiện tượng cuối cùng là bình thường có thể đoán được chính xác vị trí nên là cát.

Ngoài ra, khi không dùng đến cũng phải đặt la bàn ở nơi bằng phẳng. Nếu kim nam châm bị lệch về một hướng như lệch chính Nam hoặc chính Bắc thì rất dễ khiến kim rơi vào trạng thái không ổn định, từ đó sẽ không có hiệu quả. Đồng thời phải chú ý gần nơi để la bàn không được để những vật có từ trường hoặc điện lưu, nếu không kim nam châm cũng sẽ mất tác dụng.

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>