Giải luận sơ lược về học hàm, học vị, tước vị

Từ xa xưa đến nay việc dùng các từ học hàm, học vị, tước vị kèm theo Tên Họ và Tên là có.

luận giải tử vi trực tuyến luận giải tử vi online luận giải tứ trụ luận giải theo tứ trụ luận giải lá số tử vi trực tuyến luận giải lá số tử vi trọn đời luận giải lá số tử vi online luận giải lá số tử vi miễn phí luận giải lá số tử vi mẫu luận giải lá số tử vi luận giải lá số tứ trụ miễn phí luận giải lá số tứ trụ luận giải lá số mẫu luận giải lá số luận giải cung điền trạch luận giải cung phúc đức luận giải cung mệnh vô chính diệu luận giải cung mệnh cách luận giải tứ trụ cách luận giải lá số tứ trụ

Cách viết các trường hợp trên cùng giống như Hiệu. Người ta viết trước Họ và Tên, ví dụ: Giáo sư Trần Hữu Tước, Trạng nguyên Nguyễn Bỉnh Khiêm, Tiến sỹ Nguyễn Sơn, Thạc sỹ Lê Đức Thảo…

Thời phong kiến với những phẩm tước bé thì người ta thường gọi phẩm vị cùng tên thường gọi mà không gọi trước Họ và Tên, ví dụ: Lý Nhu (chức lý trưởng chứ không phải là Họ Lý), ông Cửu Lợi (chức cửu phẩm chứ không phải Tên Họ là Cửu) hay ông Kiểm Hợp (chức hương kiểm ở thôn), ông Tống Cát, ông Cai Câu v.v… Tống, Cai người dân gọi Cai hay Tổng và hợp âm điệu với tên. Cai còn có nghĩa cai đội (chức vị trong “nhà binh” cũ).

Song tất cả những loại học hàm, học vị, phẩm tước đều không số hóa trong “phương pháp số hóa dự đoán”. Nó không có giá trị số biểu lý.

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>