Giải luận sơ lược về các từ chỉ nghề nghiệp

Trong thực tế có rất nhiều trường hợp người ta viết lĩnh vực nghề nghiệp đi kèm theo Họ và Tên.

từ vựng chỉ nghề nghiệp trong tiếng anh những từ vựng chỉ nghề nghiệp những từ chỉ nghề nghiệp trong tiếng anh những từ chỉ nghề nghiệp bằng tiếng anh những từ chỉ nghề nghiệp những danh từ chỉ nghề nghiệp bằng tiếng anh danh từ chỉ nghề nghiệp tiếng anh danh từ chỉ nghề nghiệp bằng tiếng anh cách danh từ chỉ nghề nghiệp tiếng anh các từ vựng tiếng anh chỉ nghề nghiệp các từ vựng chỉ nghề nghiệp trong tiếng anh các từ vựng chỉ nghề nghiệp các từ chỉ nghề nghiệp tiếng anh các từ chỉ nghề nghiệp các danh từ chỉ nghề nghiệp trong tiếng anh các danh từ chỉ nghề nghiệp tiếng anh các danh từ chỉ nghề nghiệp bằng tiếng anh

Ví dụ: Bác sĩ Trương Trọng Nhân hay Kỹ sư Đào Việt; Luật sư Trịnh Đình Triển; Nghệ sĩ Ngô Liên; Nhạc sĩ Phạm Tuyên v.v…

Tất cả các trường hợp họ tên có kèm theo từ chỉ nghề nghiệp thì những từ chỉ nghề nghiệp này đều không số hóa. Bởi vì nó phiến diện tức có một phần kết quả của hậu thiên. Mà điều này đã được 5 số biểu lý biểu lộ rồi.

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>