Đặt tượng thần tài như thế nào để có thể rước thần tài về nhà?

Văn thần tài nên đặt ở vị trí hai bên trái phải ở gần cửa ra vào. Cho dù là tam tinh Phúc Lộc Thọ hay Văn thần tài Tý Can và thần tài trí tuệ Phạm Lãi đều cần phải đặt ở vị trí quay mặt vào trong nhà. Như vậy mới có thể rộng mở đón tài lộc vào nhà; ngược lại, nếu mặt đối diện với cửa ra vào thì sẽ tự đưa tiền tài ra ngoài cửa, khi sắp xếp phải cẩn thận.

Vũ thần tài như các vị thần Quan Công hoặc Triệu Công Minh cần phải đổi mặt ra ngoài cửa chính, vừa có thể chiêu tài, lại vừa có thể trấn trạch bảo vệ gia chủ bình an, tài lộc vào nhà.

Tà thần tài như là Tứ diện Phật cần phải thờ cúng bên ngoài như vườn hoa, khoảng không trên sân thượng, khoảng không trước nhà, ngoài cửa, có tác dụng trị hung chiêu tài. Kỵ nhất là đặt trong những bàn thờ Phật kín hoặc trong nhà, càng không thể đặt cùng hàng với Phật tổ, Quan âm, Hoàng đại tiên, Quan đế, Tổ tiên, nếu không thì tai hoạ sẽ ập đến lập tức.

van-khan-cung-than-tai-mong-10-tet

Thông thường lấy góc chéo của bức tường đối với cửa ra vào, chọn nơi kín, sâu làm “tài vị” (vị trí tài lộc), cũng có người cho rằng “tài vị” trong nhà là không đổi, nó ở những nơi kín đáo tròn đầy… những quan điểm này hoàn toàn không đúng.

Phong thủy học cho rằng: “Sơn quân nhân đinh, thủy quân tài”, chính vì vậy nhìn tài vị là nhìn những đồ vật có tính chất thuộc thủy. Tài vị ở mỗi một nguyên vận đều có sự biến đổi khác nhau.

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>