Cửu Cung Đồ của nhà ở được lập như thế nào?

Khi bố trí bố cục phong thuỷ cho cửa, giường, phòng, bếp và nhà vệ sinh thì phải dựa theo quẻ mệnh của chủ nhà mà nguồn gốc của quẻ mệnh chính là Bát quái.

p28

Vị trí của căn nhà và vị trí của “Văn Vương bát quái” sắp xếp với nhau sẽ được một (sơ đồ Cửu cung). Bát quái có tất cả 24 quẻ hào, để bảo đảm cho âm dương quẻ hào và quẻ tượng cân bằng, thầy phong thuỷ sẽ chia căn nhà ra làm hai hệ thống:

Căn nhà nằm tại bốn quẻ vị: Khảm, Li, Chấn, Tốn được gọi là Đông Tứ trạch.

Căn nhà nằm tại bốn quẻ vị: Càn, Khôn, Đoài, Cấn được gọi là Tây Tứ trạch.

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>