Cửa hàng nhất thiết không đuợc thiết kế truớc cao sau thấp

Thế đất trước cửa hàng cao mà đằng sau thấp, hoặc là kiến trúc trước mặt cửa hàng xây cao còn đằng sau xây thấp, phong thủy gọi là trước cao sau thấp hoặc là “Thoái long cách”.

cách mở shop thời trang online cách mở shop thời trang cách mở shop quần áo trẻ em online cách mở shop quần áo trẻ em cách mở shop quần áo thời trang cách mở một cửa hàng quần áo cách mở cửa hàng thức ăn nhanh cách mở cửa hàng thời trang cách mở cửa hàng tạp hóa cách mở cửa hàng quần áo trẻ em cách mở cửa hàng quần áo online cách mở cửa hàng quần áo cách mở cửa hàng online cách mở cửa hàng lưu niệm cách mở cửa hàng kinh doanh cách mở cửa hàng handmade cách mở cửa hàng bánh mì cách mở cửa hàng bán sữa cách mở cửa hàng bán quần áo trẻ em cách mở cửa hàng bán quần áo cách mở 1 cửa hàng quần áo

Lựa chọn cửa hàng như trên sẽ bất lợi trong kinh doanh, tài vận dần dần tiêu tan. Nếu như kinh doanh ở cửa hàng này, có thể dùng 36 đồng tiến cổ treo ờ giữa hoặc sau cửa hàng để hóa giải.

Cùng Danh Mục:

Nội Dung Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>