Cửa chính có phương hướng và vị trí như thế nào là hoà hợp?

Trong phong thủy nhà ở, cửa trước là nơi vận khí của gia chủ. Cửa trước có cát lành hay không đều ảnh hưởng lớn đến tiền đồ của gia chủ. Vì vậy, cần phải chú tâm đến việc chọn phương vị cho cửa chính. Bạn có thể vận dụng những cách sau để đặt phương vị cho cửa chính:

xác định hướng cửa chính vị trí đặt cửa chính vị trí cửa chính phương hướng và vị trí của cửa chính cách xác định hướng nhà hướng cửa chính cách xác định hướng cửa chính

–   Theo mệnh trạch

+ Chấn trạch toạ hướng Đông thì cửa chính nên chọn hướng Tây.

+ Ly trạch toạ hướng Nam thì cửa chính nên chọn phía Bắc.

+ Khôn trạch toạ hướng Tây Nam, thì cửa chính nên chọn hướng Đông Bắc.

+ Đoài trạch toạ hướng Tây, thì cửa chính nên chọn hướng Đông.

+ Càn trạch toạ hướng Tây Bắc, thì cửa chính nên chọn hướng Đông Nam.

+ Khảm trạch toạ phía Bắc, thì cửa chính nên chọn hướng Nam.

+ Cấn trạch toạ hướng Đông Nam, thì cửa chính nên chọn hướng Tây Bắc.

+ Tốn trạch toạ hướng Đông Bắc, thì cửa chính nên chọn hướng Tây Bắc.

–   Theo bát giác

+ Cửa phía Bắc: Làm cho sự nghiệp phát triển hưng vượng.

+ Cửa hướng Đông: Gia đình hoà thuận, sum vầy

+ Cửa hướng Nam: Người trong nhà may mắn, thành đạt.

+ Cửa hướng Tây: Con cháu hiếu thảo.

+ Cửa hướng Tây Bắc: Người trong nhà thuận lợi trong việc ngoại giao, hướng ngoại.

+ Cửa hướng Đông Nam: Tài vận thuận lợi.

+ Cửa hướng Tây Nam: Gặp nhiều may mắn, vui vẻ.

–  Vị trí của cửa hoà hợp với đường đi

+ Phía trước cửa có ao hồ, đất bằng phẳng rộng rãi thì làm cửa ở chính giữa để tích tụ tài khí bên ngoài.

+ Nếu trước cửa có đường hoặc hành lang, phía bên phải có đường dài, nước chảy đến, phía bên trái có đường ngắn, nước chảy đi thì nên làm cửa bên trái để thu được địa khí.

+ Nếu phía trước cửa có đường lớn, bên trái có đường dài nước chảy đến, bên phải có đường nhỏ, ngắn, nước chảy đi thì nên làm cửa bên phải để tích tụ địa khí.

+ Tuyệt đốì không chọn cửa chính ở hướng Quỷ Môn phương vị Tây Nam.

Nếu nhà nằm ở phương vị Tây Nam thì có thể căn cứ theo phương hướng của cửa chính, quay mặt cửa về hướng Tây hoặc Tây Bắc, song tránh để lôi ra vào của cửa chính nằm trên đường bốn góc của phương vị Tây Nam.

Nếu nhà ở nằm ở phía Bắc thì cửa chính cần phải quay về hướng Đông, Đông Nam hoặc Tây Bắc.

Nếu cửa chính nằm ở hướng Đông Bắc, mặt cửa có thể quay về hướng Đông, Đông Nam hoặc là hướng Nam.

Cửa chính nằm ở phía Bắc hoặc hướng Đông Bắc thì lối ra vào tuyệt đôi không được đi qua đường chính giữa và đường Quỷ Môn.

Cùng Danh Mục:

Nội Dung Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>