Chú ý nên kiêng kỵ việc tường vách cắt bếp ga

Hiện tượng: Cửa chia đến ngang bếp ga hoặc có bức tường vách cắt ngang bếp ga. Bố cục trên không hợp với đạo phong thủy. Như vậy dễ  làm cho sức khỏe và tinh thần bị ảnh hưởng tiêu cực.

07170332

Phương pháp hóa giải: Phía trên bếp ga đoạn bị tường cắt đến treo một con Kỳ lân dẫm Bát quái để hóa giải.

Điều nên biết

Nhà ở nếu phạm phải các loại sát khí sau thì có thể dùng gương lồi Bát quái để hóa giải:

1. Hóa giải lộ xông: khi minh đường có đường cái hoặc đường nước xông thằng vào.

2. Hóa giải sát khí cột điện: Nếu nhà ở chính đối với cột điện thì trên cửa có thể treo gương lồi Bát quái để hóa giải sát khí.

3. Hóa giải phản cung sát: khi minh đường nhìn thấy nước chảy hoặc đường cái quay ngược lại có thể sừ dụng gương lồi Bát quái để hóa giải.

4. Hóa giải sát khí đầu hiên nhà.

5. Hóa giải các loại sát khí khác như sát khí tường vách cát, sát khí góc phòng…

Cùng Danh Mục:

Nội Dung Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>