Chú ý nên kiêng kỵ việc cửa xông giường

Hiện tượng: Giường đặt ngay chỗ xông thẳng cửa vào là một đại kỵ trong phong thủy bởi vì khí trường nơi chính đối cửa rất mạnh, bất lợi cho sự nghỉ ngơi của con người, hơn nữa còn nguy hại đến tình trạng sức khỏe cơ thể người trong nhà.

6069952_orig

Phương pháp hóa giải: Phương pháp hóa giải tốt nhất là điều chỉnh vị trí giường. Nếu tạm thời chưa thể xoay chuyên thì trước cửa có thể đặt một bức bình phong không trong suốt, Nếu không gian không cho phép đặt bức bình phong hoặc di chuyên vị trí giường thì ờ nơi ngưỡng cửa bạn cỏ thể đặt một chuỗi đồng tiền Ngũ Đế và treo tấm rèm vải để làm giảm ảnh hưởng của sát khí.

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>