Chú ý nên kiêng kỵ việc cửa phòng ngủ cắt ngang cửa phong ngủ

Hiện tượng: Một bên vách tường của cửa phòng ngủ này cắt ngang giữa cửa phòng ngủ đối diện, không tốt.

44283_20131004093755

Phương pháp hóa giải: Trên hai cửa phòng này treo rèm vải dài và chỗ bị cắt treo chuỗi đồng tiền Lục Đế để hóa giải. Cũng có thể trên ngưởng cửa hai phòng này đặt chuỗi đồng tiền Ngũ Đế để hóa giải sát khí lẫn nhau. Chiếu dài của rèm vải phải vượt, quá 2/3 chiều cao cửa là thích hợp. chất liệu rèm phải là chất liệu không nhìn xuyên qua được, không được là vải rèn hay rèm chuồi hạt.

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>