Chú ý nên kiêng kỵ việc bếp ga đối cửa sổ

Hiện tượng: Phía sau bếp ga có một cái cửa số. khí lưu của cửa sổ sẽ ảnh hướng đến sự ổn định ngọn lửa của bếp ga. vì thế phía sau bếp ga có cửa sổ là không lành.

14_11

Phương pháp hóa giải: Phương thức trị trường hợp này là đề nghị nhanh chóng bịt bỏ cửa số này.

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>