Chín Phi tinh trong Ngũ hành như thế nào?

Ngôi sao thứ nhất trong cửu tinh gọi là Nhất Bạch Tham Lang tinh, ngũ hành thuộc Thuỷ, đại diện cho những đồ vật liên quan đến Thuỷ trong căn nhà.

Ngôi sao thứ hai trong cửu tinh gọi là Nhị Hắc Cự Môn tinh, ngũ hành thuộc Thổ, đại diện cho những tạp vật, bụi bẩn trong nhà.

Ngôi sao thứ ba gọi là Tam Bích Lộc Tồn t  inh, ngũ hành thuộc Mộc, đại diện cho những cây cối hoa cỏ khô héo, sách vở để lâu ngày trở nên ố vàng, những đồ vật làm bằng gỗ bị nứt.

Ngôi sao thứ tư gọi là Tứ Lục Văn Khúc tinh, ngũ hành thuộc Mộc, đại diện cho những cây cối, hoa cỏ tươi tốt, sách vở mới và đồ vật làm bằng gỗ còn tốt.

P2

Ngôi sao thứ năm gọi là Ngũ Hoàng Liêm Trinh tinh, ngũ hành thuộc Thổ, đại diện cho những vị trí ẩm ướt, âm hàn trong nhà.

Ngôi sao thứ sáu gọi là Lục Bạch Vũ Khúc tinh,  ngũ hành thuộc Kim, đại diện cho những đồ vật liên quan đến kim loại và điện khí trong gia đình.

Ngôi sao thứ bảy gọi là Thất Xích Phá Quân tinh, ngũ hành thuộc Kim, đại diện cho những đồ vật sắc nhọn trong nhà như dao, kéo.

Ngôi sao thứ tám gọi là Bát Bạch Tả Phù tinh, ngũ hành thuộc Thổ, đại diện cho những đồ gốm sứ trong gia đình.

Ngôi sao thứ chín gọi là Cửu Tử Hữu Bật tinh, ngũ hành thuộc Hoả, đại diện cho bếp của căn nhà.

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>