Bàn thờ có những phương vị cát lợi nào trong phong thủy?

Xác định hướng bàn thờHướng của bàn thờ không phải như nhiều người vẫn thường nghĩ là hướng của người đứng thắp hương. Cũng giống như là xác định hướng bếp, thì hướng của bàn thờ vẫn phải căn cứ vào tuổi của chủ nhà rồi mới tính hướng.

Hướng của bàn thờ là hướng ngược lại với hướng của người đứng thắp hương.

đặt bàn thờ thần tài theo phong thủy đặt bàn thờ phật theo phong thủy đặt bàn thờ ông táo theo phong thủy phương vị đặt bàn thờ phương vị bàn thờ phong thủy đặt bàn thờ tổ tiên phong thuỷ đặt bàn thờ thần tài phong thủy đặt bàn thờ ông táo phong thủy đặt bàn thờ gia tiên phong thủy cho bàn thờ thần tài phong thủy cho bàn thờ ông địa phong thủy cho bàn thờ gia tiên phong thủy bàn thờ tổ tiên phong thủy bàn thờ thần tài phong thủy bàn thờ phật phong thủy bàn thờ ông địa phong thủy bàn thờ ông thần tài phong thủy bàn thờ ông táo phong thủy bàn thờ nhà chung cư phong thủy bàn thờ gia đình phong thủy bàn thờ gia tiên phong thủy bàn thờ 2010 hướng đặt bàn thờ thần tài theo phong thủy bàn thờ phật theo phong thủy

Xác định hướng cho bàn thờ là việc căn cứ vào các bài vị của gia tiên, tức là ta lấy hướng cho các bài vị trên bàn thờ chứ không phải lấy hướng cho người đang sống.

Bàn thờ phải đặt ở phương vị nào trong nhà ở cho thích hợp?

Nói chung đều khuyên nên đặt bàn thờ ở Tài vị, mà Tài vị là nơi ở bên trái cửa, bước vào nhìn thấy ngay.

Luận điểm này cũng phải châm chước vì nhà ở hiện đại, cửa (môn khẩu) không có nghĩa là tọa hướng, đó là điểm thứ nhất; còn điểm thứ hai thì nơi cửa bước vào nhìn thấy ngay không nhất định là Tài vị.

Thí dụ, tọa Nam hướng Bắc, cửa chính tại phương Bắc, phương bên trái khi bước vào cửa nhìn thấy ngay là phương Đông Nam, đối với nhà mà nói rõ ràng Đông Nam là cát vị, nếu đặt bàn thờ ở đó thì bàn thờ hướng Tây Bắc, như vậy là không tốt.

Do đó nơi đặt bàn thờ phải thích nghi với đất cát của nhà ở mới là thượng sách.

Trước hết phải hiểu rõ tọa hướng của nhà ở, mà tọa hướng của nhà ở hiện đại phải lấy phương có không khí lưu thông nhiều nhất, ánh sáng đầy đủ nhất làm hướng, không thể câu nệ vào cửa chính.

Sau khi xác định được rõ ràng tọa hướng, dùng la bàn xác định xem nhà ở thuộc trạch nào, rồi đặt bàn thờ ở phương vị xấu, hướng nào phương vị tốt nhất, đó là cách đặt bàn thờ chính xác nhất.

Dưới đây là bảng kê phương hướng bàn thờ, để tránh lầm lẫn, bảng này lấy hướng làm trạch.

đặt bàn thờ thần tài theo phong thủy đặt bàn thờ phật theo phong thủy đặt bàn thờ ông táo theo phong thủy phương vị đặt bàn thờ phương vị bàn thờ phong thủy đặt bàn thờ tổ tiên phong thuỷ đặt bàn thờ thần tài phong thủy đặt bàn thờ ông táo phong thủy đặt bàn thờ gia tiên phong thủy cho bàn thờ thần tài phong thủy cho bàn thờ ông địa phong thủy cho bàn thờ gia tiên phong thủy bàn thờ tổ tiên phong thủy bàn thờ thần tài phong thủy bàn thờ phật phong thủy bàn thờ ông địa phong thủy bàn thờ ông thần tài phong thủy bàn thờ ông táo phong thủy bàn thờ nhà chung cư phong thủy bàn thờ gia đình phong thủy bàn thờ gia tiên phong thủy bàn thờ 2010 hướng đặt bàn thờ thần tài theo phong thủy bàn thờ phật theo phong thủy

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>