Âm dương ngũ hành là gì – Ý nghĩa và cách vận dụng như thế nào?

là hai khái niệm. Âm dương bao gồm ngũ hành, ngũ hành bao gồm âm dương. Tất cả sự vật trong vũ trụ, căn cứ vào thuộc tính của chúng, có thể phân thành hai loại lớn, tức là loại âm và loại dương.

am-duong-ngu-hanh

“Dương” có đặc tính: mạnh mẽ. hướng lên trên, phát sinh, hiển thị, hướng ngoại, vươn ra, sáng lạng, tích Cực, vận động; “Âm” có đặc tính mềm yếu, hướng xuống dưới, thu liễm, ẩn nấp, hướng nội, thu lại, tiêu cực, hĩ tĩnh… Bất kỳ một sự vật cụ thể nào đều có đồng thời hai thuộc tính dương và âm, tức là trong âm có dương, trong dương có âm.

Con người chia thành nam và nữ, nam là dương, nữ là âm. Nam tính mạnh mẽ, nhưng đồng thời trong lòng cũng tồn tại sự ấm áp, hoà thuận, tức là ngoài cương trong nhu; nữ tính mềm mại, nhưng đồng thời lại có tính cách kiên cường kháng cự, tức là ngoài nhu trong cương. Bất kỳ một sự vật có to lớn đến đâu cùng không vượt khỏi phạm trù âm dương, bất kỳ một sự vật nhỏ bé nào cũng lại có hai mặt âm dương. Âm dương trong điều kiện nhất định nào đó có thể chuyển đổi cho nhau, các hiện tượng khi tơi cực thì tất phản hồi đó là một hình thức biểu hiện của sự biến đổi âm dương.

Học thuyết âm dương được sinh ra từ thời Hạ – Trung Quốc, nó chính là nguồn gốc- và là cơ sở của triết học cổ đại Trung Quốc. Nhưng quan điểm đối lập, thống nhất trong phép biện chứng duy vật hiện nay đều thống nhất với học thuyết âm dương.

Nguyên lý học thuyết âm dương được ứng dụng rộng rãi ở mọi lĩnh vực trong đời sống xã hội.

Muốn vật trong vũ trụ, căn cứ vào thuộc tính của chúng có thể hệ thống thành 5 dạng vật chất cơ bản. Đó là Kim, Mộc, Thủy, Hoà, Thổ. Năm loại sự vật đó gọi là Ngũ hành. Kim, Mộc, Thủy, Hoa. Thổ không phải chịu cụ thể một sự vật đơn nhất nào mà là sự khái quát trừu tượng của các thuộc tính khác nhau đốỉ với 5 loại của vạn vật vạn sự trong vũ trụ. Người đọc cần chọn ra vòng Ngũ hành hẹp hơn, toàn diện hơn về nội hàm chính thực của Ngũ hành, Nêu không, khi nghiên cứu số học sẽ bị bó hẹp bởi tư duy cực đoan, sai lầm.

Âm dương Ngũ hành là hai khái niệm trừu tượng, nó là cốt lõi của thuật số dự đoán Trung Quốc. Nếu không hiểu một cách thấu đáo về học thuyết Âm dương, thì không thể đạt đến cảnh giới huyền diệu của thuật số dự doán. Chính vì vậy, những người nghiên cứu thuật số thì lại càng không thể coi thường điều đó. Trong quá trình tìm hiểu và nghiên cứu học thuyết âm dương Ngũ hành không thể tách rời thực tiễn của thuật số dự đoán, hai yếu tố đó bổ sung và hỗ trợ nhau. Khi thuật dự đoán nâng cao một bước, thì càng đòi hỏi nhận thức về Âm dương và Ngũ hành sâu hơn.

Ngược lại, nếu căn bản vững về lý thuyết âm dương và Ngũ hành thì thuật dự đoán sẽ giỏi hơn. Rất nhiều học giả nghiên cứu thuật số đến một trình độ nào đó thì khó có thể tăng thêm bậc nữa, một trong những cái hại là việc không hiểu triệt để và nắm vững cối tinh túy của học thuyết Âm dương Ngũ hành, cần phải biết rằng Những cơ sở lý luận của tất cả các thuật số dự đoán đều từ học thuyết Âm dương Ngũ hành, cơ sở không tốt thì tuyệt đối không thể đạt được điều huyền diệu. Hy vọng người nghiên cứu nắm được tinh thần cơ bản của hai khái niệm này, số học sẽ đạt đến cùng cực.

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>